Заповед за записване за ваксини и получаване на
сертификати

ОбяваКардиолог

ОбяваВаксинации

Заповед за разкриване на пункт за ваксинация срещу COVID-19

Приложение 1

Приложение 2



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ЕЛХОВО.

обл. Ямбол, гр. Елхово 8700, общ. Елхово, ул. “Чаталджа” 3