ПП-2017-01-24.02.2017 – ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, ГРАД ЕЛХОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОБЯВА ОБЯВА – 08.03.2017 год. ЗАПОВЕД – 08.03.2017 год. ЗАПОВЕД – 20.03.2017 год.
Прочети повече

ПП-2016-02-19.12.2016 – Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ – Свети Иван Рилски” ЕООД град Елхово.

ОБЯВА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.187, във вр. с чл.20, ал.3 от ЗОП. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ...
Прочети повече

ПП-2016-01-17.09.2016 – Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ – Свети Иван Рилски” ЕООД град Елхово.

ОБЯВА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.187, във вр. с чл.20, ал.3 от ЗОП. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Прочети повече

ПР-2016-01-19.01.2016 – Доставка на лекарствени продукти,медицински изделия и медицински консумативи за „МБАЛ- Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Елхово.

Решение №10/19.01.2016 Документация за участие Обявление Съобщение от РОП Решение на промяна 05.02.2016 г. Отговор № 1 Отговор № 2 Отговор № 3 Отговор № 4...
Прочети повече

ПР-2015-1-17.08.2015 Обществена поръчка „Доставка на природен газ – компресиран за отопление на „МБАЛ- Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Елхово.

Договор за борсово представителство 2015 г. Информация за сключен договор Борсов договор Решение Извършени плащания
Прочети повече