История

    Точната дата и година на откриването на първата болница в града не са известни. По данни на Документалния архив на Етнографско-археологическия музей – гр. Елхово, в годините след Освобождението на България (1878 г.) в Казъл-агач (Елхово) е функционирала болница „Св. Пантелеймон”. За нея споменава генерал Георги Абаджиев в „Дневник на един румелийски офицер – 1885 г.” До началото на 50-те години на ХХ-ти век в града функционират поликлиника, тубдиспансер и държавна болница. През 1953 г. трите лечебни заведения се обединяват в Обединена градска болница, гр. Елхово, която през 1965 г. се трансформира в Районна болница.

     Строителството на настоящата сграда на болницата започва през 1961 г. Сградата е официално открита на 21 март 1963 г., а е окончателно завършена през месец декември 1964 г.
Относно сградата на лечебното заведение, функционирало през второто и третото десетилетие на ХХ-и век, документи на Окръжния държавен архив в гр. Ямбол, разкриват: „Построена е презъ 1914 год. от държавата по специаленъ планъ, удобренъ отъ Дирекцията на Народното здраве и настоящем отговаря на своето предназначение и задоволява всички нужди.” Под името Елховска ІІІ-степенна държавна болница лечебното заведение функционира от м. 02.1925 г.

  От 70-те години на ХХ-ти век насам ръководители на болницата са били:
Д-р Ангелина Парапанова, рентгенолог – от 18.04.2012 г. до 07.11.2013 г.
Д-р Йорданка Кирова, акушер-гинеколог – от 08.05.1998 г. до 17.04.2012 г.
Д-р Христо Димитров, интернист – от 01.07.1986 до 07.05.1998 г.
Д-р Величка Дражева, акушер-гинеколог – от 15.07.1975 г. до 30.06.1986 г.

     Техни предшественици като главни лекари са д-р Атанас Джеков, д-р Гарабед Якубян, хирург, д-р Петър Георгиев, организация на здравеопазването, д-р Христо Одисеев, инфекционист и други назад в годините.

     Професионалният път на редица лекари, оставили трайна следа в националната медицинска наука и практика, както и в обществената памет на населението от региона, е преминал през болницата в Елхово.

     Акад. д-р Илия Томов (12.03.1929 г. – 21.08.2013 г.), интернист, кардиолог. В течение на 10 години след дипломирането си като хуманен лекар през 1953 г., работи в болницата като участъков лекар, ординатор във вътрешно отделение и завеждащ отделението. Има огромен принос в българската кардиологична наука, обобщен в над 400 научни труда, голяма част от които са публикувани в чужбина. Един от първите признати в международен мащаб учени в своята област и уважаван член на множество международни комитети и дружества.

     Ст. н. с. І степен д-р Христо Одисеев (25.11.1927 г.), инфекционист, вирусолог. Постъпва в болницата на 20.10.1953 г. и работи последователно като участъков лекар и ординатор във вътрешно отделение, като заместник-главен лекар по поликлиника, а от 09.11.1954 г. до 31.12.1957 г. – като главен лекар.

    Доцент д-р Николай Недков (09.08.1937 г.), хирург, доктор по медицина. Започва професионалната си кариера на лекар през м. ноември 1961 г. като ординатор в Хирургично отделение на Районната болница в град Елхово и работи като такъв до месец юни 1966 г. Доцент д-р Николай Недков има над 120 научни публикации в областта на плановата и спешната коремна и гръдна хирургия и хирургия на травмите. За професионалните си достижения и гражданските си изяви е удостоен с множество отличия.

     Жива е паметта на местните хора за д-р Петър Хаджигенов, интернист; д-р Янко Ковачев, педиатър; д-р Росен Минков, невролог, д-р Йордан Арабаджиев, хирург, д-р Христо Димитров, интернист, д-р Емануил Патев, нефролог и други.


НЕЗЕБРАВИМИ СПОМЕНИ ЗА БОЛНИЦАТА В ЕЛХОВО ОТ ЕДИН ПРИЗНАТЕЛЕН ЛЕКАР
Автор: ст. н. с. І степен, проф. д-р Христо Одисеев, доктор на медицинските науки

Спомени на Вела Попова за акад. Томов