Отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина” (ОФРМ)


Работи със Здравна Каса  по следните Клинични пътеки:
№ 260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.
№ 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести  на централна нервна система.
№ 263 Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система.
№ 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар/ инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции.
№ 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.
В отделението работят трима лекари:
Д-р Иванка Попчева е началник отделение, специалист-физиотерапевт. Ординатори са д-р Станка Гавова, специалист-физиотерапевт и д-р Елена Вълканова, специалист акушер-гинеколог.

Консултанти към отделението:
Д-р Радост Замова – невролог
Д-р Димитър Маринов – нефролог
Д-р Здравка Тодорова – интернист

Разкрити 15 броя легла, от тях по договор със РЗОК – 10 броя.

Приемат се болни:
–  за амбулаторни процедури с направление от ОПЛ и специалист – бланка № 3
–  за стационарно лечение с направление за хоспитализация от ОПЛ и специалист – направление № 7

Д-р Попчева работи с предварително запазен час на телефон – 0893650162

Необходими документи за стационарно лечение:

  1. Епикриза
  2. Направление за хоспитализация
  3. Рентгенови снимки и фиш с разчитането
  4. Рецептурна книжка – копие на първа и последна страница.
  5. ЕМГ (ако е необходимо по КП)

Необходими документи за амбулаторно лечение:

  1. Бланка № 3 (направление за ВСД)
  2. Рентгенови снимки и фиш с разчитането.