СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ „МБАЛ – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ЗА 2020 год. ПО НРД № 280 29019.02.2020 г.

МБАЛ – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ЕЛХОВО

гр. Елхово, ул. „Чаталджа” № 3; mbalelh@abv.bg; www.mbalelhovo.org

СПИСЪК
НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ „МБАЛ – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ЗА 2020 год. ПО НРД № 280 29019.02.2020 г.