Списък на здравноосигурителните фондове, с които работи МБАЛ – Елхово

„МБАЛ – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ЕЛХОВО

гр. Елхово, ул. „Чаталджа” № 3; mbalelh@abv.bg; www.mbalelhovo.org

Списък на здравноосигурителните фондове, с които работи МБАЛ – Елхово

 

Фирма на договорния партньор Договор №
Застрахователно дружество „Съгласие” АД № ЛЗ-03-23/ 2013 г.