Животът в болничното отделение

Медицински персонал:

Ако не сте разбрали името на лекуващия Ви лекар или на някого от обслужващия Ви персонал, не се притеснявайте да попитате.

  • Лекарите в отделението са висш медицински персонал. Диагностицират и предписват средствата за лечение. Работят под ръководството на началника на отделението.
  • Медицинските сестри и акушерки са задължени: да изпълняват правилно назначеното от Вашия лекар лечение; да се уверят, че Ви е оказана необходимата грижа; да бъдат Ваши посредници за удовлетворяване на потребностите Ви, възникнали във връзка с възстановяване на Вашето здраве.
  • Санитарките ще Ви обгрижват по отношение на хигиена, хранене, придвижване, други битови потребности.
  • Друг персонал: В болницата работят рентгенови и лабораторни специалисти, които имат важна роля за правилното диагностициране и проследяване на хода на заболяването и лечението Ви, както и служители, извършващи стопански и финансово-счетоводни функции.

Дневен график:

Денят в отделението протича по Правилника за вътрешния ред.

Всеки ден в отделението включва сутрешен тоалет, закуска, подготовка за визитация, извършване на лекарските назначения, обяд, почивка, посещения (свиждания), подготовка за вечерна визитация, сън. Ежедневната сутрешна визитация започва в 8:30 часа.

Храненето се сервира в отделенията приблизително в следните часове:

Закуска    7.00 ч.
Обяд      12.00 ч.
Вечеря   18.00 ч.

Храненето се извършва в столовата към кухненския блок в отделенията.

За болните, чието здравословно състояние не позволява придвижването им до столовата, храната се поднася в болничната стая от помощния персонал.

Ако искате да внесете хранителни продукти се обърнете към медицинския персонал. Не забравяйте препоръките на Вашия лекар относно подходящата за Вас храна. Собствената Ви  храна се съхранява само в хладилника на отделението. В личното си шкафче съхранявайте индивидуални принадлежности.

Медицинска информация:

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля, питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра ако искате да знаете всичко за Вашето състояние, за лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да съобщите това на лекаря или сестрата. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините Ви за Вашето здраве. Вашите близки могат да се информират за състоянието Ви в определените за това часове на посочения телефон за контакти.

Пушене:

Пушенето в цялата сграда е абсолютно забранено със заповед, в съответствие със закона. Много се надяваме да не пушите през целия престой в болницата, не само защото това е забранено, а и защото е вредно за Вас и другите около Вас

Вестници и пазаруване:

Вестник можете да купите в павилиона, намиращ се на първия етаж, западен вход на сградата. В близост до болницата функционират павилиони за закуски, заведения за обществено хранене, малки бакалии.

Време за посещение (свиждане):

Времето за посещение е регламентирано в Правилника за вътрешния ред на отделението, затова се информирайте лично от персонала на отделението за часовете, когато Вашите близки могат да Ви посетят. При епидемии свижданията се преустановяват, което е в интерес на хоспитализираните пациенти. Дрехите, нуждаещи се от изпиране, предайте на своите близки, когато Ви посетят.