Кои сме ние

   „Многопрофилна болница за активно лечение – Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово, област Ямбол, е правоприемник на Общинска болница – гр. Елхово, преобразувана в търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. „Чаталджа” № 3. Едноличен собственик на дружеството е Община Елхово. Правото на собственост се упражнява от Общинския съвет на Община Елхово. Патрон на болницата е Светият преподобен Йоан Рилски Чудотворец – православен български светец, съвременник на Свети княз Борис І Михаил, на неговия син цар Симеон І Велики и на Симеоновия син Свети цар Петър.

   Главна цел и мисия на болницата е оказването на висококвалифицирана диагностично-лечебна, стационарна и консултативна помощ при всички тежки и остри заболявания или застрашаващи живота състояния на граждани от Елховска, Боляровска, Тополовградска и други общини.

   МБАЛ – Елхово извършва дейността си в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, при осигуреност на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор, при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на лечебното заведение.

   МБАЛ – Елхово осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

   МБАЛ – Елхово спазва и защитава правата на пациента. Патронен празник – „Ден на болницата” е 19 октомври, когато православната църква чества Светия преподобен Йоан Рилски Чудотворец.