Постъпване на лечение в болницата

В сградата на болницата можете да влезете:
– от западния вход – към улица „Чаталджа” – от 7:00 до 13:30 часа;
– от южния вход – към двора – денонощно.
Обърнете се към служителката в приемно-консултативния кабинет, намиращ се на втория етаж на стационара за приемане. Служителката ще Ви покани в кабинета и ще бъдете прегледан от лекар със съответната специалност. Ще Ви бъдат направени необходимите параклинични изследвания и ще се оформят необходимите документи.

Съобщете на медицинската сестра в приемно-консултативния кабинет:
– ако сте алергичен към медикаменти и храни;
– данни за осъществяване на контакт с Ваши близки: номер на мобилен или стационарен телефон и/или точен адрес;
– точния си адрес по местоживеене.

На лекаря, който ще Ви прегледа при постъпването Ви съобщете:
– какви придружаващи заболявания имате;
– какви лекарства приемате;
– ще Ви бъде ли необходим документ, свързан с пребиваването Ви в стационара: болничен лист, медицинска бележка, удостоверение