Отделение по „Нервни болести”

    Д-р Радост Замова е началник на отделението и притежава сертификати за правоспособност по ултразвукова диагностика на нервна система, клинична електромиография и индивидуално обучение доплерова сонография, ЕМГ, ЕЕГ. Лекар-ординатор е неврологът д-р Людмил Николов и анестезиологът д-р Иван Карастоянов.

Отделението разполага с 15 легла в т. ч. сектор за интензивни грижи с 2 легла.

neurology