Микробиологична лаборатория

mlab   Лабораторията извършва изследвания за наличие на бактерии в различен биологичен материал, за нуждите на доболничната и болничната помощ. Обзаведена е с необходимата апаратура. Лекар в лабораторията е доц. Пенка Сотирова.