Отделение по образна диагностика

Отделението разполага със: конвенционален рентгенов апарат за рентгенови снимки (графии) и рентгенови прегледи (скопии); рентгенов апарат за зъбни снимки; мамограф – за изследване на млечна жлеза; компютърен томограф (скенер) – за изследване най-вече на гръбначен стълб и главен мозък. Специалистите рентгенолози извършват и ехографии. Началник на отделението е д-р Константин Станилов, лекар-ординатори са д-р Виолета Брънкова, д-р Николаева и д-р Светозар Едрев.