Дарители

    В десетилетната си история болницата е получавала различни по вид и стойност дарения от Българския червен кръст, частни лица, граждански организации, търговски дружества.

   Ръководството и персоналът на болницата с благодарност оценяват благотворителните жестове и стриктно спазват волята на дарителите. Последните по-значими дарения са от „Актавис” ЕАД България, „Бьорингер Ингелхайнм” РЦВ ГибХ И Ко КГ клон България КЧТ, Фондация „Ориент” България и др.

От 2013 година насам стойността на даренията е 104 288.58 лева. След 2-годишни усилия, с дарения от съграждани, бизнес, миряни и персонала на болницата, възлизащи над 15 000 лева бе изграден православен параклис “Св. Иван Рилски”. Параклисът се помещава на втория етаж на стационара.

Ако желаете да направите дарение в интерес на конкретно отделение, обърнете се към началника на отделението, той ще придвижи въпроса. За дарение за болницата се отнесете към управителя или към главния счетоводител. Вашата идея ще бъде изслушана и ще бъде преценена потребността от предлаганото дарение. Ако то бъде преценено като полезно, ще бъде законосъобразно прието и ще бъде изпълнена волята Ви на дарител. Запомнете, че не се допуска персоналът да получава лични парични дарения.

Книга-на-дарителите

Списък-на-дарителите-на-параклиса-в-болницата-в-Елхово