Изписване/ Прибиране в къщи

Когато здравословното Ви състояние се подобри и сте готови за изписване, това ще Ви бъде съобщено от лекуващия лекар и той ще Ви даде цялата необходима информация. Ще получите 2 екземпляра  от епикризата за Вашето лечение. Това е задължителен медицински документ, съдържащ данни, които да послужат на личния Ви лекар или пред друго лечебно заведение. Запомнете, че единият екземпляр от епикризата е за Вас, а вторият – за личния Ви лекар.

    Когато напускате отделението се уверете, че:

      – сте получили всички медицински документи, за които сте настоявали – болничен лист, медицинска бележка, друго удостоверение;
– насрочените Ви дати за предстоящите контролни прегледи са Ви удобни и ще можете да ги спазите;
– сте взели всичките си лични вещи.

    Ако имате проблем с превоза до местоживеенето Ви, своевременно уведомете персонала в отделението, за да Ви се осигури платен превоз от болницата.