Обратна връзка

Вашето мнение или оценка за престоя Ви в стационара са важни за нас. Ако Вие имате някакви идеи, съвети и предложения за подобряване на стационарната медицинска помощ, моля, не се колебайте да ги споделите. В писмо до управителя на болницата напишете онова, което искате да споделите и той задължително ще Ви отговори. Можете да използвате

пощенския ни адрес:
гр. Елхово 8800, ул. „Чаталджа” 3
или електронния ни адрес:
mbalelh@abv.bg

Можете да разговаряте лично с управителя в приемното му време всеки петък от 14:00 до 16:00 часа. За информация относно Вашето здраве или здравето на Ваши близки, можете да позвъните на някой от телефоните за контакти, поместени тук.