Кои здравноосигурени лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 на ЗЗО

Потребителска такса за оказана болнична медицинска НЕ ЗАПЛАЩАТ:

„МБАЛ – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ЕЛХОВО

гр. Елхово, ул. „Чаталджа” № 3; mbalelh@abv.bg; www.mbalelhovo.org

Потребителска такса за оказана  болнична медицинска НЕ ЗАПЛАЩАТ:

Ø      Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2017 за медицинските дейности)
Ø      Малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
Ø      Пострадали при или по повод отбраната на страната
Ø      Ветерани от войните, военноинвалиди
Ø      Задържани под стража лица
Ø      Задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Ø      задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност“ или лишени от свобода
Ø      Социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Ø      Лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
Ø      Медицински специалисти
Ø      Пациенти със злокачествени новообразувания
Ø      Бременни и родилки до 45 дни след раждането
Ø      Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

Пълен списък на заболяванията