Какъв документ Ви е необходим, за да постъпите за лечение в болницата

    Постъпването Ви за стационарно лечение (Хоспитализацията) в болницата става с „Направление за хоспитализация. То е първичен медицински документ, предназначен за насочване на задължително здравноосигурено лице към лечебно заведение за болнична помощ, за планова или спешна хоспитализация. За лечение при нас можете да получите направление от личния лекар, специалист от извънболничната помощ, от спешна помощ, от друго лечебно заведение. Можете да получите направление за хоспитализация и от нас, ако сте потърсили помощ директно при нас в условията на спешност.

    След като сте получили документа за хоспитализация, заповядайте в приемно-консултативен кабинет за постъпване в съответното отделение. Нашият лекар ще Ви прегледа и ще обсъди с Вас състоянието Ви, ще уведоми началника на отделението за Вашия случай и ще определи дали и кога ще постъпите в съответното отделение. Лекарят ще Ви информира за риска при отказ да бъдете лекувани. Ако сте съгласни с избраното от лекаря лечение, Вие ще подпишете декларация за информирано съгласие. Ако откажете да се лекувате, потвърждавате това в амбулаторен журнал.