Съобщения и обяви

Празник на МБАЛ „Св. Иван Рилкси” – Елхово – 2018 год.

На 19 октомври честваме Деня на българския лекар, които е най-големият празник, от празниците на светеца Св. Иван Рилски.

Сред присъстващите на събитието бяха г-н Николай Тончев – председател на ОбС-Елхово, г-н Петър Киров – кмет на Община Елхово, г-н Христо Христов – кмет на Община Болярово, г-жа Пепа Кичукова и г-жа Живка Кафеджиева – зам. кметове на Община Елхово, директори на държавни институции от град Елхово и региона, дарители и приятели на болничното заведение в град Елхово.

Пред православния параклис, който бе официално открит преди точно една година, Ставрофорен иконом хаджи Николай Клюнков, в съслужение със свещеник Николай Станчев  отслужи молебен за здраве и благоденствие.

Поздравително слово произнесе управителят на болничното заведение в град Елхово г-н Димитър Помаков, който отправи благодарности към работещите в МБАЛ „Св. Иван Рилкси” – Елхово, за тяхното ежедневно себеотдаване и професионализъм, посветен на здравето на пациентите от Община Елхово и региона.

В приветствено слово кметът на Община Елхово г-н Петър Киров, поздрави персонала на лечебното заведение в Елхово с тройния празник, който те отбелязват днес. Той отправи благодарности и към Общински съвет Елхово, които през годините са подкрепяли политиките, чрез които бяха реализирани няколко успешни проекта за цялостното саниране на сградата на болнично заведение, както и подкрепата за закупуването на необходимо медицинско оборудване, което е в помощ на медицинските специалисти, работещи в болницата и за ежегодното финансиране на елховското лечебно заведение.

В свое приветствено слово кметът на Община Болярово, г-н Христо Христов, от името на жителите на Община Болярово, а и от негово име, поздрави персонала на болничното заведение за тяхната перманентна и всеотдайна отдаденост към пациентите, като добави, че Община Болярово в известна степен е длъжник на МБАЛ – Елхово, тъй като голяма част от жителите на Община Болярово ползват услугите на тази болница. Той изрази надежда, че занапред е възможно Община Болярово да помогне на елховското болнично заведение, включително във финансово отношение според възможностите на Община Болярово.

Най-емоционалната част от събитието, бе поздравлението на г-жа Вела Попова, която върна присъстващите на тази церемония, чрез своите спомени за Академик Илия Томов Илиев (бел. ред: 1923-2013 год.), който днес бе удостоен с отличие за „За заслуги към болницата на град Елхово – 2018 год“. Освен него с това отличие бяха наградени още д-р Димитър Маринов – Началник на отделението по вътрешни болести и  диализно лечение, както и Мария Ничева – мед. сестра в „МБАЛ – Св. Иван Рилски” – Елхово.

С годишен почетен знак бяха удостоени д-р Радост Замова, Ани Илчева и Петър Минев – съответно с отличията „Лекар на годината“, „Специалист по здравни грижи на годината“ и „Служител на годината“. Самите отличия се присъждат за личния принос за добри качествени показатели и финансови резултати от работата на структурното звено за периода 1 септември 2017 год. – 31 август 2018 год., устойчивост на добрите резултати от личния труд през последните години и личното добро име, и доброто име на структурното звено.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово е правоприемник на Общинска болница – гр. Елхово, преобразувана в търговско дружество. Едноличен собственик на дружеството е Община Елхово, а правото на собственост се упражнява от Общински съвет Елхово.

Само преди няколко години бе обновена външната фасада на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Елхово, чрез успешно реализиран проект на Община Елхово по линия на Международен фонд „Козлодуй“.

През последните няколко години медицинската апаратура се обнови със съвременни средства за диагностика в рентгеново отделение и в клинична лаборатория, модерно оборудване в новосъздаденото отделение по физикална и рехабилитационна медицина и с нови апарати за хемодиализа. Подобрени бяха условията в стационара – отопление, хранене, постелен инвентар, реновирани помещения във всички отделения. За последните 5 години са получени дарения на стойност над 104 000 лева, които представляват предимно лекарства и болничен инвентар, употребени изцяло по предназначението им.

Отделенията по неврология, физикална и рехабилитационна медицина и клинична лаборатория са от второ ниво, което дава възможност за повече на брой и всеобхватни клинични пътеки. За последните години са привлечени нови специалисти, предимно лекари в различни области. В резултат от това към този момент болницата работят невролози, рентгенолози, интернисти, сред които с допълнителна тясна специалност. На изискванията на съответния медицински стандарт отговаря числеността на лекарите и в отделенията по педиатрия, диализно лечение и болничните лаборатории.

От позиция на близо милион задължения в началото на 2013 година, към края на 2017 година болничното заведение в град Елхово е с положителен финансов резултат, благодарение и на системната финансова помощ от страна на Общинската администрация Елхово и Общински съвет Елхово.

         

         

         

         

         

Поздравителен адрес Петър Киров – Кмет Община Елхово
Поздравителен адрес Д-р Неделчо Тотев – Управител МБАЛ-Чирпан
Поздравителни адреси


Параклис „Св. Иван Рилски“ в МБАЛ-Елхово

На 19 октомври честваме Денят на българския лекар. Датата е свързана със светеца Св. Иван Рилски. Именно за това точно на тази дата тържествено бе осветен новоизграденият параклис в Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски”, гр. Елхово.

Сред присъстващите на събитието бяха г-н Николай Тончев – председател на ОбС-Елхово, г-н Петър Киров – кмет на Община Елхово, Ст. н. с. І степен проф. д-р Христо Одисеев – главен лекар в болничното заведение в периода 1954-1958 година, д-р Неделчо Тотев – управител на МБАЛ-Чирпан, д-р Димитър Ермов – управител на МБАЛ-Свиленград, директори на държавни и общински институции от град Елхово и региона, дарители и приятели на болничното заведение в град Елхово.

Православният параклис бе осветен от Агатополски епископ Йеротей в съслужение със ставрофорен иконом хаджи Николай Клюнков и свещеник Николай Станчев.

След 2-годишни усилия, с дарения от съграждани, бизнес, миряни и персонала на болницата, възлизащи над 14 200 лева бе изграден православен параклис “Св. Иван Рилски”, който се помещава на втория етаж на стационара. В знак на благодарност на официална церемония от ръководството на болничното заведение бяха връчени грамоти на дарителите.

Поздравително слово произнесе кметът на община Елхово г-н Петър Киров, който поздрави персонала на лечебното заведение в Елхово с тройния празник, който те отбелязват днес.

Най-емоционалната част от събитието, бе поздравлението от проф. д-р Христо Одисеев, който върна, чрез своите спомени от преди шест десетилетия всички присъстващи.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово е правоприемник на Общинска болница – гр. Елхово, преобразувана в търговско дружество. Едноличен собственик на дружеството е Община Елхово, а правото на собственост се упражнява от Общински съвет Елхово.

Само преди няколко години бе обновена външната фасада на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Елхово, чрез успешно реализиран проект на Община Елхово по линия на Международен фонд „Козлодуй“.

През последните няколко години медицинската апаратура се обнови със съвременни средства за диагностика в рентгеново отделение и в клинична лаборатория, модерно оборудване в новосъздаденото отделение по физикална и рехабилитационна медицина и с нови апарати за хемодиализа. Подобрени бяха условията в стационара – отопление, хранене, постелен инвентар, реновирани помещения във всички отделения. За последните 4 години са получени дарения на стойност близо 100 000 лева, които представляват предимно лекарства и болничен инвентар употребени изцяло по предназначението им.

Отделенията по неврология, физикална и рехабилитационна медицина и клинична лаборатория са от второ ниво, което дава възможност за повече на брой и всеобхватни клинични пътеки. За последните години са привлечени нови специалисти, предимно лекари в различни области. В резултат от това към този момент болницата работят трима невролози, трима рентгенолози, петима интернисти – четирима, от които с допълнителна тясна специалност. На изискванията на съответния медицински стандарт отговаря числеността на лекарите и в отделенията по педиатрия, диализно лечение и болничните лаборатории.

От позиция на близо милион задължения в началото на 2013 година, към края на 2016 година болничното заведение в град Елхово е с положителен финансов резултат от 213 000 лева, благодарение и на системната финансова помощ от страна на Общинската администрация Елхово и Общински съвет Елхово.


                                                                        
ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА МБАЛ-ЕЛХОВО

_________

 

 

 

 

 

 

 

След обновяване на външната фасада на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Елхово, чрез успешно реализиран проект на община Елхово по линия на Международен фонд „Козлодуй“, за цялостно саниране на сградата на болничното заведение, продължават съвместните усилия на ръководството на община Елхово и това на болничното заведение за подобряване и разширяване предлаганите медицински услуги.