Ако желаете да направите дарение за болницата

Ако желаете да направите благотворителен жест в интерес на болницата, обърнете се към началника на отделението, управителя или заместващия го лекар или към главния счетоводител. Вашата идея ще бъде изслушана и ще бъде преценена потребността от предлаганото дарение. Ако то бъде преценено като полезно, ще бъде законосъобразно прието и ще бъде изпълнена волята Ви на дарител.

Запомнете, че не се допуска персоналът да получава лични парични дарения.