Отделение по вътрешни болести

Началник на отделението е д-р Димитър Маринов, специалист по вътрешни болести и по нефрология. В отделението работят общо петима лекари, специалисти по: вътрешни болести – д-р Здравка Тодорова, вътрешни болести и кардиология – д-р Дияна Василева, вътрешни болести и пулмология – д-р Камен Гърдев, вътрешни болести и нефрология – д-р Димитър Маринов, ендокринология – д-р Катерина Радева. Отделението разполага с 15 легла, кабинет функционална диагностика и учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет.