Клинична лаборатория

klab

      Началник на лабораторията е д-р Иванка Гюзелева, лекар-ординатор е д-р Иванка Димитрова. Лабораторията е напълно обзаведена с необходимата апаратура – кръвногазов, биохимичен, йонселективен и конвенционален хематологичен  анализатор; полуавтоматичен коагулометър и апарат за количествено измерване на тропонин; уринен анализатор. Извършва изследвания за нуждите на доболничната и болничната  помощ.