ПП-2019-01-08.04.19- ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ГРАД ЕЛХОВО

документация-процедура-ел.енергия
ОБРАЗЦИ-НА-ДОКУМЕНТИ
Заподед за прекратяване на ОП23.04.19