ПП-2019-02-22.05.19 – ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ГРАД ЕЛХОВО. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ

№-A-15_2019ПоканаДоДоставчикЕленергия
З А П О В Е Д № A-15