ПП-2019-03-05.07.19 – ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА НЕУПОТРЕБЯВАНА CR СИСТЕМА, РАБОТНА СТАНЦИЯ И PACS СЪРВЪР, ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА РЕНТГЕНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ГРАД ЕЛХОВО ID: 9089962

документацияДигитализацияDP – 05.07.2019 г.

информация за пазарни консултации

Информация за пуликувана в профила на купувача оява за обществена поръчка – 05.07.2019 г.

Писмо ЕЛПАК – 31.07.2019 г.

Заповед А – 20 – 04.06.2019 г.

Заповед А – 21 – 24.07.2019 г.

Заповед А – 22 – 24.07.2019 г.

Заповед А – 24 – 24.07.2019 г.

протокол №2 – 24.07.2019 г.

Информация за сключен договор – 15.08.2019 г.

Протокол 1 – 24.07.2019 г.